Canvas Guides (cy)Nodweddion Sylfaenol Canvas Gwybodaeth GyffredinolSut ydw i’n clirio storfa fy mhorwr ar gyfrifiadur?

Sut ydw i’n clirio storfa fy mhorwr ar gyfrifiadur?

Mae storfa mewn porwr yn copïo'r holl dudalennau gwe y byddwch chi’n edrych arnynt, sy'n caniatáu i’r tudalennau lwytho yn gyflymach. Mae clirio’r storfa yn helpu i ddiweddaru’r tudalennau â’r wybodaeth gywir.

Internet Explorer

I ddysgu mwy am glirio eich storfa, ewch i Microsoft Support.

 1. Ym mar dewislenni Internet Explorer, cliciwch yr eicon Adnoddau.
 2. Dewiswch y ddolen Opsiynau Rhyngrwyd.
 3. Yn y tab Cyffredinol (General), o dan y pennawd hanes Pori, cliciwch y botwm Dileu (Delete).
 4. Ticiwch y blwch ffeiliau gwefannau a ffeiliau Rhyngrwyd Dros Dro (Temporary Internet files and website files) a'r blwch Cwcis a data gwefannau (Cookies and website data). Dad-diciwch y blwch Cadw data ar hoff wefannau (Preserve Favorites website data).
 5. Cliciwch y botwm Dileu (Delete).

Edge

I ddysgu mwy am glirio eich storfa yn Edge, ewch i Microsoft Support.

 1. Ym mar dewislenni Edge, cliciwch yr eicon Hyb.
 2. I weld eich hanes pori, cliciwch yr eicon Hanes.
 3. Cliciwch y ddolen Clirio’r hanes i gyd (Clear all history).
 4. Dewiswch y mathau o ddata neu ffeiliau rydych chi am eu tynnu. Ticiwch y blwch Cwcis a data ar wefannau wedi eu cadw (Cookies and saved website data) a’r blwch ffeiliau a data wedi ei storio (Cached data and files).
 5. Cliciwch y botwm Clirio (Clear).

Chrome

I ddysgu mwy am glirio eich storfa yn Chrome, ewch i Google Support.

 1. Ym mar offer y porwr Chrome, cliciwch yr eicon dewislen Chrome.
 2. Cliciwch y ddolen Mwy o Adnoddau (More Tools).
 3. Cliciwch y ddolen Clirio data pori (Clear browsing data).
 4. Defnyddiwch y gwymplen i ddewis yr ystod amser yr hoffech chi glirio data pori ohono.
 5. Gallwch glirio eich data pori drwy ddewis blychau ticio. Ticiwch y blwch Cwcis a data arall ar y safle (Cookies and other site data) a'r blwch ffeiliau a delweddau wedi eu storio (Cached images and files).
 6. Cliciwch y botwm Clirio Data Pori (Clear Browsing Data).

Firefox

I ddysgu mwy am glirio eich storfa yn Firefox, ewch i Firefox Support.

 1. Ym mar dewislenni Firefox, cliciwch yr opsiwn Firefox.
 2. Dewiswch y ddolen Dewisiadau (Preferences).
 3. Cliciwch y tab Preifatrwydd (Privacy).
 4. O dan y pennawd Hanes (History), cliciwch y ddolen clirio eich hanes diweddar (clear your recent history).
 5. Ticiwch y blwch Storfa (Cache).
 6. Cliciwch y botwm Clirio Nawr (Clear Now).