Canvas Guides (Welsh)Canllawiau CanvasNodweddion Sylfaenol Canvas Gwybodaeth GyffredinolBle ydw i’n dod o hyd i URL fy sefydliad er mwyn defnyddio Canvas?

Ble ydw i’n dod o hyd i URL fy sefydliad er mwyn defnyddio Canvas?

Mae pob sefydliad (neu ysgol) yn defnyddio URL penodol er mwyn defnyddio Canvas. Mae sefydliadau yn defnyddio [enw eich sefydliad (your institution name)].instructure.com neu canvas.[enw eich sefydliad (your institution name)].edu fel strwythur URL. Gall eich sefydliad fynd ar Canvas drwy URL uniongyrchol, neu bydd modd i chi gael eich hailgyfeirio i Canvas drwy system ddilysu eich sefydliad.

Yr URL ar gyfer Rhwydwaith Canvas yw learn.canvas.net. Yr URL ar gyfer cyfrifon Am-Ddim-i-Athrawon yw canvas.instructure.com.

Mynediad at Ap Symudol

Gellir defnyddio URL Canvas i gael mynediad at apiau symudol Canvas. Pan fyddwch chi’n defnyddio apiau symudol, bydd modd i chi chwilio am ardal eich ysgol neu eich sefydliad yn uniongyrchol ar dudalen mewngofnodi’r ap. Fodd bynnag, os nad oes modd dod o hyd i ardal eich ysgol neu eich sefydliad wrth chwilio am enw, bydd angen i chi roi eich URL Canvas.

Gallwch chi hefyd gael mynediad at apiau Symudol Canvas drwy sganio cod QR o’r porwr.

Mynediad Uniongyrchol at URL Canvas

Mynediad Uniongyrchol at URL Canvas

Bydd rhai sefydliadau yn defnyddio dolen uniongyrchol i’r cyfrif Canvas, sy’n golygu ei bod hi’n hawdd dod o hyd i’r URL Canvas. Gallwch hofran dros y ddolen Canvas i weld yr URL Canvas, neu gallwch glicio y ddolen i fynd yn syth i’r dudalen.

Gallwch weld yr URL Canvas ar frig tudalen mewngofnodi Canvas hefyd.

Ailgyfeirio at URL Canvas drwy Ddilysu

Bydd rhai sefydliadau yn dewis cael parth arall i ailgyfeirio i Canvas, yn enwedig os oes gan y sefydliad borth sy’n bodoli eisoes ar gyfer cyrsiau myfyrwyr. Efallai y bydd yn rhaid i chi fewngofnodi i system ddilysu fewnol eich sefydliad cyn gallu defnyddio Canvas.

Er enghraifft, gall myfyrwyr ym Mhrifysgol Talaith Utah ddefnyddio Canvas ar ôl mewngofnodi i dudalen lanio mewngofnodi untro y brifysgol.

Gweld URL Canvas

Gweld URL Canvas

Gallwch hofran dros y botwm Canvas i weld yr URL Canvas, neu gallwch glicio y botwm i fynd yn syth i’r dudalen.

Gallwch weld yr URL Canvas ar frig dangosfwrdd defnyddiwr Canvas hefyd.

Caiff y sgrinluniau hyn eu cydnabod gan eu prifysgolion priodol er mwyn eu defnyddio yn y wers hon.