Beth yw New Quizzes?

Mae New Quizzes yn beiriant cwisiau sy’n integreiddio â Canvas fel adnodd LTI ac yn cymryd swyddogaethau’r cwisiau clasurol sy’n bodoli yn Canvas ar hyn o bryd.

Mae addysgwyr yn gallu defnyddio New Quizzes i greu cwisiau gan ddefnyddio sawl math o gwestiwn gwahanol. Mae cwisiau New Quizzes yn ymddangos fel aseiniadau yn y dudalen Aseiniadau a gellir eu dyblygu. Mae myfyrwyr yn gallu cymryd cwisiau New Quizzes yn eu cyrsiau Canvas.

Dydy amgylchedd beta Canvas ddim yn gallu delio ag adroddiadau, ystadegau, chwilio banc eitemau, a thagio banc eitemau New Quizzes/ Ni fydd deilliannau sy'n cael eu hychwanegu at Canvas ar ôl yr adnewyddu beta yn ymddangos yn amgylchedd beta New Quizzes. Rhaid i ddeilliannau gael eu hychwanegu at yr amgylchedd cynhyrchu i ymddangos yn yr amgylchedd beta.

Does dim modd defnyddio New Quizzes yn amgylchedd prawf Canvas.

Addysgwyr

Creu Cwisiau

Creu Cwisiau

Mae addysgwyr yn gallu defyddio New Quizzes i greu cwisiau gyda sawl math o eitem sy’n mesur cymhwysedd myfyrwyr mewn amrywiaeth o bynciau. Gellir addasu cwisiau yn defnyddio amrywiaeth o osodiadau cwis ynghyd â’u cysoni â deilliannau ar lefel y cwis neu’r cwestiwn.

Cymedroli Ymgeision Myfyrwyr

Cymedroli Ymgeision Myfyrwyr

Mae addysgwyr yn gallu cymedroli ymgeision myfyrwyr ac adolygu atebion myfyrwyr.

Gweld Adroddiadau

Gweld Adroddiadau

Mae New Quizzes yn cynnwys adroddiadau cwis er mwyn i weinyddwyr ac addysgwyr weld cynnydd myfyrwyr, gan gynnwys meisrolaeth o ddeilliannau dysgu.

Myfyrwyr

Cwblhau Cwisiau

Cwblhau Cwisiau

Mae myfyrwyr yn gallu cael mynediad at New Quizzzes o gwrs Canvas er mwyn cymryd cwis.

Gweld Canlyniadau Cwis

Gweld Canlyniadau Cwis

Mae myfyrwyr yn gallu gweld eu canlyniadau o gwisiau New Quizzes. Mae canlyniadau cwisiau’n cynnwys sgôr cwestiynau unigol â’r cyfanswm. Mae’n bosib y byddan nhw hefyd yn cynnwys adborth gan yr addysgwr.