Beth yw New Quizzes?

Mae New Quizzes yn beiriant asesu sy’n integreiddio â Canvas fel adnodd LTI ac yn cymryd swyddogaethau’r cwisiau clasurol sy’n bodoli yn Canvas ar hyn o bryd.

Mae addysgwyr yn gallu defnyddio New Quizzes i greu asesiadau gan ddefnyddio sawl math o gwestiwn gwahanol. Mae asesiadau New Quizzes yn ymddangos fel aseiniadau yn y dudalen Aseiniadau a gellir eu dyblygu. Mae myfyrwyr yn gallu cymryd asesiadau New Quizzes yn eu cyrsiau Canvas.

Dydy amgylchedd beta Canvas ddim yn gallu delio ag adroddiadau, ystadegau, chwilio banc eitemau, a thagio banc eitemau New Quizzes/ Ni fydd deilliannau sy'n cael eu hychwanegu at Canvas ar ôl yr adnewyddu beta yn ymddangos yn amgylchedd beta New Quizzes. Rhaid i ddeilliannau gael eu hychwanegu at yr amgylchedd cynhyrchu i ymddangos yn yr amgylchedd beta.

Does dim modd defnyddio New Quizzes yn amgylchedd prawf Canvas.

Addysgwyr

Creu Asesiadau

Creu Asesiadau

Mae addysgwyr yn gallu defyddio New Quizzes i greu asesiadau gyda sawl math o eitem sy’n mesur cymhwysedd myfyrwyr mewn amrywiaeth o bynciau. Gellir addasu asesiadau yn defnyddio amrywiaeth o osodiadau asesiad ynghyd â’u cysoni â deilliannau ar lefel yr asesiad neu’r cwestiwn.

Cymedroli Ymgeision Myfyrwyr

Mae addysgwyr yn gallu cymedroli ymgeision myfyrwyr ac adolygu atebion myfyrwyr.

Gweld Adroddiadau

Gweld Adroddiadau

Mae New Quizzes yn cynnwys adroddiadau asesiad er mwyn i weinyddwyr ac addysgwyr weld cynnydd myfyrwyr, gan gynnwys meisrolaeth o ddeilliannau dysgu.

Myfyrwyr

Cwblhau Asesiadau

Mae myfyrwyr yn gallu cael mynediad at New Quizzzes o gwrs Canvas er mwyn cymryd asesiad.

Gweld Canlyniadau Asesiadau

Gweld Canlyniadau Asesiadau

Mae myfyrwyr yn gallu gweld eu canlyniadau o asesiadau New Quizzes. Mae canlyniadau asesiadau yn cynnwys sgôr cwestiynau unigol â’r cyfanswm. Mae’n bosib y byddan nhw hefyd yn cynnwys adborth gan yr addysgwr.