Canvas Guides (Welsh)Nodweddion Sylfaenol Canvas Gwybodaeth GyffredinolPa wledydd sydd wedi'u gwahardd rhag defnyddio Canvas?

Pa wledydd sydd wedi'u gwahardd rhag defnyddio Canvas?

Oherwydd rheoliadau'r llywodraeth, mae Instructure yn gwahardd defnydd heb awdurdod o'i gynnyrch a'i wasanaethau mewn gwledydd a rhanbarthau penodol.

Mae Instructure yn cydymffurfio â rheoliadau'r Unol Daleithiau o ran gwledydd a rhanbarthau sydd o dan embargo. Fel sy'n ofynnol gan Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran y Trysorlys UDA, mae Instructure yn gwahardd defnydd heb awdurdod o'i gynnyrch a'i wasanaethau yn y gwledydd a'r rhanbarthau canlynol:

  • Cuba
  • Iran
  • Gogledd Korea
  • Syria
  • Rhanbarth y Crimea

Mae allforio, ail-allforio, gwerthu neu gyflenwi, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, o'r Unol Daleithiau, neu gan berson o'r UD ble bynnag y mae,unrhyw gynnyrch, gwasanaethau, neu dechnoleg Instructure (gan gynnwys data technolegol) i unrhyw un o'r gwledydd neu ranbarthau hyn wedi'i wahardd yn llwyr heb iddo gael ei awdurdodi gan lywodraeth yr UD o flaen llaw.

Oherwydd natur esblygol a phellgyrhaeddol rhaglenni sancsiynau'r UD, argymhellir bod cwsmeriaid a'u defnyddwyr yn ymgynghori â chyfreithiau a rheoliadau rheoli allforio'r UD er mwyn cael rhagor o wybodaeth.